Totally Traffic

Totally Traffic is het structurele programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie in het Voortgezet Onderwijs in Zuid-Holland, Brabant en Amsterdam.

In deze regio’s biedt Bureau Leefstijl naar tevredenheid van docenten én leerlingen namens Totally Traffic al bijna 12 jaar modules aan. In deze periode kan dat ook online. De modules zijn:

Alcohol en drugs in het verkeer

Sociale media in het verkeer

In de lessen van Totally Traffic wordt de basiskennis van jongeren over alcohol en drugs gekoppeld aan verkeer en verkeersituaties. Gedrag wat samenhangt met gebruik en verkeer, eigen ervaringen en inzichten komen ter sprake. 

Bureau Leefstijl organiseert namens Totally Traffic gastlessen op uw school of online. 

In de lessen van Totally Traffic wordt de betrokkenheid van de leerlingen extra gestimuleerd door een aantal spellen, Kahoot en filmpjes.

Meer informatie over de inhoud van de les >>

Duizenden kinderen fietsen dagelijks op de fiets van huis naar school en weer terug. Onderweg kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, mede door het gebruik van de mobiele telefoon.

Kinderen zijn afgeleid, hebben geen oog meer voor het verkeer om zich heen en reageren of te laat op gevaarlijke situaties.

Nederland kent jaarlijks duizenden verkeersslachtoffers, ongeveer 20% hiervan betreft kinderen tussen de 12 en 14 jaar. Kinderen in deze leeftijdsfase hebben nog niet de juiste en nodige verkeerservaring. Dit terwijl ze wel zonder begeleiding langere afstanden afleggen zonder ouders of begeleiding. Deze kinderen fietsen vaak samen in een grote groep en kunnen elkaar ook stimuleren in het gebruik van hun mobiele telefoon. Denk aan het versturen van Whatsappjes, luisteren naar muziek of deelnemen in een challenge. Het niet onder willen doen voor leeftijdsgenootjes kan een rol spelen (groepsdruk). 

De module sociale media in het verkeer geeft informatie over de gevaren van het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. Door de module willen wij leerlingen laten nadenken over de gevolgen van het gebruik van een mobiele telefoon tijdens deelname aan het verkeer.

We gaan het gesprek aan met de leerlingen over:

  • de verschillende vormen van sociale media
  • hoe het komt dat sociale media verslavend is
  • de impact van sociale media (challenges, gamen, groepsdruk)

Veel interactie

Door de interactieve les, waarin we de leerlingen zelf laten nadenken (o.a. door stellingen het spelen van Kahoot en het stellen van vragen) willen wij ze bewust(er) maken van het gevaar van sociale media in het verkeer.

Wij laten de leerlingen zelf nadenken op welke manier je afgeleid kunt worden, minder overzicht hebt en het verkeer om je heen minder goed volgt). Dit alles doen wij op een professionele, veilige en niet belerende manier.

Aansluiten bij de doelgroep

Wij hebben veel ervaring met het inzetten van diverse didactische werkvormen die aansluiten bij de doelgroep. Wij vinden het van groot belang dat de leerlingen de stof begrijpen en opnemen. Onze gastlessen kunnen worden ingezet van praktijkonderwijs tot gymnasium. Na het bespreken van de gevaren gaan de voorlichters nogmaals met de leerlingen in gesprek en vragen ze of deze een deal wil sluiten, waarbij de leerling belooft dat hij/zij voortaan zijn/haar mobiel in de tas laat.

Afspraken maken helpt!

De deelnemers verbinden zich aan de afspraak in de vorm van een implementatie-intentie. Dit is een goed voornemen richting bepaald gedrag. De deal wordt bekrachtigd met een handtekening op de dealposter. Als beloning krijgen de jongeren een sticker aangeboden, dit werkt tevens als reminder aan de boodschap. Nadat wij in de klas geweest zijn, zullen de kinderen al meer bewustwording over het gebruik van hun mobiele telefoon op de fiets. Wij bieden de docenten een opvolgles aan in de vorm van Kahoot!

In een aantal regio’s wordt onze inzet geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de (deel)gemeenten en Totally Traffic. U kunt hier meer over lezen op de website van Totally Traffic

Ook online gastlessen!

Veel van onze lessen zijn ook online mogelijk zo kunnen wij de leerlingen en docenten ook op afstand ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Neem contact op voor meer informatie >>

Voorlichting aan jongeren, docenten, professionals en bedrijven met passie voor gezondheid!

Meer informatie of direct een les inplannen? Neem contact met ons op!

Andere voorlichtingen die je misschien ook interessant vindt: