Social Media

TikTok, Snapchat, Instagram…. Het is dé wereld van jongeren en niet meer weg te denken. Contact met vrienden, groepsapps, lief&leed én gekke foto’s met elkaar delen.

Hartstikke leuk, toch?

Het delen van online informatie is onderdeel van hun communicatie. Het is ook leuk en handig! Maar er schuilen helaas steeds meer risico’s in de online wereld.

Kennen ze de gevaren van sexting, foto’s doorsturen en grooming? En wat doe je bij online pesten? En waar kun je terecht als je iets meemaakt? Welke sites zijn “veilig”?

Tijdens onze lessen gaan we ook in op identiteit en bewustwording;  hoe profileer jij je online, wat deel je wel en niet, blijf je bij je eigen keuzes of laat je je meeslepen door vrienden, wat is groepsdruk en hoe kun je nee zeggen,  welke consequenties zijn er (wat is strafbaar), hoeveel tijd besteed je online. Wat doet sociale media met je zelfbeeld en kun je eenzaam zijn ondanks al je online vrienden.

Ook de laatste “trends” als gossip-girl nemen we mee.

Het is van groot belang om jongeren inzicht te geven in deze risico’s. Omdat kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met internet, geven wij onze voorlichtingen vanaf groep 6 van de basisschool tot de laatste klas van het MBO. Op een verantwoorde en veilige manier gaan wij het gesprek aan met de jongeren, op het juiste niveau.

Sociale media in het verkeer

Duizenden kinderen fietsen dagelijks op de fiets of scooter van huis naar school en weer terug. Onderweg kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, mede door het gebruik van de mobiele telefoon.

Kinderen zijn afgeleid, hebben geen oog meer voor het verkeer om zich heen en reageren of te laat op gevaarlijke situaties. Nederland kent jaarlijks duizenden verkeersslachtoffers, ongeveer 20% hiervan betreft kinderen tussen de 12 en 14 jaar.
Door onze lessen willen wij proberen de verkeersslachtoffers terug te brengen.De module sociale media in het verkeer geeft informatie over de gevaren van het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. 

Bekijk de video voor een impressie van de gastles social media in het verkeer

Voorlichting ouders

Wij adviseren om naast de gastlessen ook te kiezen voor een oudervoorlichting. Ouders hebben een grote invloed op de keuzes van jongeren en gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat jongeren bewust omgaan met keuzes en verleidingen. Ouders hebben veel meer impact bij de keuzes van kun kinderen dat ze denken.

Tijdens ouderavonden geven wij  ouders inzicht in de digitale wereld van hun kinderen, en nog veel meer:

  • Cijfers verkeersongevallen gebruik sociale media
  • Ontwikkeling hersenen jongeren en bijbehorend risicogedrag 
  • Hoe ga je in gesprek met je kind(eren) over sociale media en hoe stel je grenzen.
  • Hoe signaleer je problemen bij je kind, welk gedrag is kenmerkend.
  • Bewustwording en groepsdruk.
  • Wat zijn de grootste risico’s in de digitale wereld (sexting, grooming, groepsdruk, challenges etc.)
  • Stellen van vragen.

Per ouderavond kan bekeken worden welke onderwerpen van belang zijn om te bespreken.

Voorafgaand aan ouderavonden hebben wij contact met de school/contactpersoon. Indien gewenst kunnen wij meedenken met de school en ondersteunen bij de uitnodiging. Tijdens de ouderavond zullen wij proberen de driehoek school-jongeren-ouders te verstevigen. Hoe beter ouders en school met elkaar communiceren hoe beter dit is voor de jongeren, en kunnen problemen wellicht eerder gesignaleerd en verholpen worden.

De ouders krijgen na afloop een hand-out van de presentatie én aanvullende tips om hun kinderen nog beter te beschermen tegen de online risico’s.

Bureau Leefstijl is partner van MediaWijzer.net

Ook online gastlessen!

Veel van onze lessen zijn ook online mogelijk zo kunnen wij de leerlingen en docenten ook op afstand ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Neem contact op voor meer informatie >>

Onze gastlessen en ouderavonden worden zeer gewaardeerd door leerlingen, docenten en ouders.

“Bureau Leefstijl luistert goed naar de leerlingen waardoor er een veilige interactie ontstaat en de voorlichting waardevol is.” 

“De ouderavond was een succes, het team van Bureau Leefstijl hebben de ogen van veel ouders geopend, zo kunnen we onze jongeren beter beschermen. Ook de tips die zij meegeven zijn zeer praktisch en nuttig.” 

“In de voorlichting over online gedrag en Social Media worden de laatste trends belicht, en tips en adviezen voor ouderlijk toezicht gegeven.”

 

Voorlichting aan jongeren, docenten, professionals en bedrijven met passie voor gezondheid!

Meer informatie of direct een les inplannen? Neem contact met ons op!

Andere voorlichtingen die je misschien ook interessant vindt: