Social Media

Jongeren zijn vaak online, het hoort bij deze tijd en is niet meer weg te denken. Het delen van online informatie is onderdeel van hun communicatie. En het is ook leuk en handig! Maar er schuilen ook risico’s in de online wereld.

Kennen ze de gevaren van sexting, foto’s doorsturen en grooming? En wat doe je bij online pesten? En wat bij een onveilige toon in een groepsapp?

Het is van groot belang om jongeren inzicht te geven in deze risico’s. Omdat kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking (kunnen) komen met internet, geven wij onze voorlichtingen vanaf groep 6 van de basisschool tot de examenklas van voorgezet onderwijs. Op een verantwoorde en veilige manier gaan wij het gesprek aan met de jongeren, op het juiste niveau.

Door een interactieve presentatie en veel voorbeelden uit de praktijk leren wij de leerlingen de gevaren van hun online wereld.

Sociale media in het verkeer

Duizenden kinderen fietsen dagelijks op de fiets van huis naar school en weer terug. Onderweg kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, mede door het gebruik van de mobiele telefoon.

Kinderen zijn afgeleid, hebben geen oog meer voor het verkeer om zich heen en reageren of te laat op gevaarlijke situaties. Nederland kent jaarlijks duizenden verkeersslachtoffers, ongeveer 20% hiervan betreft kinderen tussen de 12 en 14 jaar.


De module sociale media in het verkeer geeft informatie over de gevaren van het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. 

Bekijk de video voor een impressie van de gastles social media in het verkeer

Voorlichting ouders

Wij adviseren om naast de gastlessen ook te kiezen voor een oudervoorlichting. Ouders hebben een grote invloed op de keuzes van jongeren en gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat jongeren bewust omgaan met keuzes en verleidingen. Tijdens ouderavonden geven wij  ouders inzicht in de digitale wereld van hun kinderen.

Onderwerpen ouderavond

Tijdens de bijeenkomst worden aan de hand van een interactieve presentatie de volgende onderwerpen besproken:Cijfers verkeersongevallen gebruik sociale media

  • Ontwikkeling hersenen jongeren en bijbehorend risicogedrag 
  • Hoe ga je in gesprek met je kind(eren) over sociale media en hoe stel je grenzen.
  • Hoe signaleer je problemen bij je kind, welk gedrag is kenmerkend.
  • Bewustwording en groepsdruk.
  • Wat zijn de grootste risico’s in de digitale wereld (sexting, grooming, groepsdruk, challenges etc.)
  • Stellen van vragen.

Per ouderavond kan bekeken worden welke onderwerpen van belang zijn om te bespreken.

Voorafgaand aan ouderavonden hebben wij contact met de school/contactpersoon. Indien gewenst kunnen wij meedenken met de school en ondersteunen bij de uitnodiging. Tijdens de ouderavond zullen wij proberen de driehoek school-jongeren-ouders te verstevigen. Hoe beter ouders en school met elkaar communiceren hoe beter dit is voor de jongeren, en kunnen problemen wellicht eerder gesignaleerd en verholpen worden.

De ouders krijgen na afloop een hand-out van de presentatie én aanvullende tips om hun kinderen nog beter te beschermen tegen de online risico’s.

Bureau Leefstijl is partner van MediaWijzer.net

Ook online gastlessen!

Veel van onze lessen zijn ook online mogelijk zo kunnen wij de leerlingen en docenten ook op afstand ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Neem contact op voor meer informatie >>

Onze gastlessen en ouderavonden worden zeer gewaardeerd door leerlingen, docenten en ouders.

“Bureau Leefstijl luistert goed naar de leerlingen waardoor er een veilige interactie ontstaat en de voorlichting waardevol is.” 

“De ouderavond was een succes, het team van Bureau Leefstijl hebben de ogen van veel ouders geopend, zo kunnen we onze jongeren beter beschermen. Ook de tips die zij meegeven zijn zeer praktisch en nuttig.” 

“In de voorlichting over online gedrag en Social Media worden de laatste trends belicht, en tips en adviezen voor ouderlijk toezicht gegeven.”

 

Voorlichting aan jongeren, docenten, professionals en bedrijven met passie voor gezondheid!

Meer informatie of direct een les inplannen? Neem contact met ons op!

Andere voorlichtingen die je misschien ook interessant vindt: