Social Media

Jongeren zijn vaak online, het hoort bij deze tijd en is niet meer weg te denken. Het delen van online informatie is onderdeel van hun communicatie. En het is ook leuk en handig! Maar er schuilen ook risico’s in de online wereld.
Maar kennen ze de gevaren van sexting, foto’s doorsturen en grooming?
En wat doe je bij online pesten? En wat bij een onveilige toon in een groepsapp?

Het is van groot belang om jongeren inzicht te geven in deze risico’s. Omdat kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking (kunnen) komen met internet, geven wij onze voorlichtingen vanaf groep 6 van de basisschool tot de examenklas van voorgezet onderwijs. Op een verantwoorde en veilige manier gaan wij het gesprek aan met de jongeren, op het juiste niveau.
Door een interactieve presentatie en veel voorbeelden uit de praktijk leren wij de leerlingen de gevaren van hun online wereld.

Voorlichting ouders

Wij adviseren om naast de gastlessen ook te kiezen voor een oudervoorlichting. Ouders hebben een grote invloed op de keuzes van jongeren en gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat jongeren bewust omgaan met keuzes en verleidingen. Tijdens ouderavonden geven wij  ouders inzicht in de digitale wereld van hun kinderen.

Onze gastlessen en ouderavonden worden zeer gewaardeerd door leerlingen, docenten en ouders. Enkele reacties: “Bureau Leefstijl luistert goed naar de leerlingen waardoor er een veilige interactie ontstaat en de voorlichting waardevol is.” 
“De ouderavond was een succes, het team van Bureau Leefstijl hebben de ogen van veel ouders geopend, zo kunnen we onze jongeren beter beschermen. Ook de tips die zij meegeven zijn zeer praktisch en nuttig.” In de voorlichting over online gedrag en Social Media worden de laatste trends belicht, en tips en adviezen voor ouderlijk toezicht gegeven.

Voorafgaand aan ouderavonden hebben wij contact met de school/contactpersoonIndien gewenst kunnen wij meedenken met de school en ondersteunen bij de uitnodiging. Tijdens de ouderavond zullen wij proberen de driehoek school-jongeren-ouders te verstevigen. Hoe beter ouders en school met elkaar communiceren hoe beter dit is voor de jongeren, en kunnen problemen wellicht eerder gesignaleerd en verholpen worden.

 

Onderwerpen ouderavond

Tijdens de bijeenkomst worden aan de hand van een interactieve presentatie de volgende onderwerpen besproken:

  • Cijfers verkeersongevallen gebruik sociale media
  • Ontwikkeling hersenen jongeren en bijbehorend risicogedrag 
  • Hoe ga je in gesprek met je kind(eren) over sociale media en hoe stel je grenzen.
  • Hoe signaleer je problemen bij je kind, welk gedrag is kenmerkend.
  • Bewustwording en groepsdruk.
  • Wat zijn de grootste risico’s in de digitale wereld (sexting, grooming, groepsdruk, challenges etc.)
  • Stellen van vragen.

Per ouderavond kan bekeken worden welke onderwerpen van belang zijn om te bespreken.

De ouders krijgen na afloop een hand-out van de presentatie én aanvullende tips om hun kinderen nog beter te beschermen tegen de online risico’s.

Bureau Leefstijl is partner van MediaWijzer.net